Ιδρύθηκε από τον Δρ. iur. Rudolf Kündig

Χρεωσεις

Ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου, η μετάφραση απαιτεί περίπου τρεις έως πέντε εργάσιμες ημέρες. Για επείγουσες παραδόσεις μεταφράσεων σε διάστημα μικρότερο των τριών ημερών, υπολογίζεται 30% επιπλέον χρέωση.