Ιδρύθηκε από τον Δρ. iur. Rudolf Kündig

Επικυρωμενες μεταφρασεις

Σε περίπτωση που χρειάζεστε βεβαίωση περί της ορθότητας των μεταφράσεών μας και των εγγράφων σας, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της επικύρωσης σε συνεργασία με επίσημες υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των κάτωθι:

hand1.png