Ιδρύθηκε από τον Δρ. iur. Rudolf Kündig

Προσθετες παροχες

Σε δημόσιες υπηρεσίες και φοιτητές αναλαμβάνουμε πρόσθετες παροχές. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η συγγραφή κειμένου, διόρθωση, επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και η μετάφρασή τους. Εάν χρειάζεστε βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγγραφής, σάς παρέχουμε τις ανάλογες συμβουλές.

Κατά τη διαδικασία της διόρθωσης, το κείμενό σας ελέγχεται ως προς την ορθότητα αναφορικά με την ορθογραφία, γραμματική, στίξη και τυπογραφία, προτού δοθούν για εκτύπωση.

Μέσω της επιμέλειας, δε δίνεται έμφαση μόνο στα ορθογραφικά λάθη, αλλά και στη γλώσσα και το ύφος. Ασαφείς ή δυσνόητες προτάσεις ανασυντάσσονται. Ολόκληρο το κείμενο ελέγχεται για τη συνοχή του.

Η υπηρεσία συγγραφής συντάσσει το κείμενό σας.

Παρέχουμε συμβουλές συγγραφής στην περίπτωση που δυσκολευτείτε με την εκπόνηση του έργου. Προβληματισμοί ή κωλύματα κατά τη συγγραφή, επιλύονται με στοχευμένες και μεθοδικές συμβουλές. Είτε πρόκειται για την εργασία είτε για τις σπουδές σας, ο πιστοποιημένος σύμβουλός μας σας εξυπηρετεί σε σχεδόν όλα τα είδη κειμένων.