Ιδρύθηκε από τον Δρ. iur. Rudolf Kündig

ΙστορΙα

Η METROPOL AG αποτελεί το πρώτο και επομένως το παλαιότερο μεταφραστικό γραφείο της Ελβετίας. Ιδρύθηκε το 1915 στη Ζυρίχη και το 1933 καταχωρήθηκε στο άλλοτε «Εμπορικό μητρώο» της πόλης της Ζυρίχης. Εκείνο το διάστημα διοικούνταν από τον Dr. iur. Rudolf Kündig με την επωνυμία „Vervielfältigungs-, Schreib- und Uebersetzungsbureau Metropol“. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, οι μεταφράσεις έγιναν η κύρια δραστηριότητα. Οι 22 δακτυλογράφοι διετέλεσαν επιμελώς τα καθήκοντά τους.

Το 1980 η METROPOL AG ανέλαβε την εταιρεία The English Institute, η οποία εξυπηρετούσε έργα Αγγλικής γλώσσας ήδη για 50 χρόνια.

Σήμερα η εταιρεία μας ασχολείται αποκλειστικά με μεταφράσεις. Η μακρόχρονη εμπειρία και η ικανότητα των μεταφραστών μας, μάς επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας.

Η λίστα των πελατών μας περιλαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες, Ελβετικές επιχειρήσεις, πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών, καθώς και φημισμένα δικηγορικά γραφεία. Επίσης, πολλοί ιδιώτες εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας.

Η METROPOL AG, ως το πρώτο μεταφραστικό γραφείο της Ελβετίας, ασχολείται σήμερα αποκλειστικά με μεταφράσεις.

Σήμερα

1980

Η METROPOL AG ανέλαβε την εταιρεία The English Institute

Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο της πόλης της Ζυρίχης με την επωνυμία „Vervielfältigungs-, Schreib- und Uebersetzungsbureau Metropol“

1933

1915

Ίδρυση του παλαιότερου μεταφραστικού γραφείου στη Ζυρίχη


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανάληψη καθηκόντων και συνέχιση της ιδρυθείσας από τον Rudolf Kündig εταιρείας «Vervielfältigungs-, Schreib- und Übersetzungsbureau Metropol» και συμμετοχή σε παρόμοιες εταιρείες.